Taalspel bevordert een creatieve denkhouding

Taalbeschouwing is op te vatten als kijken naar en denken over taal en taalgebruik. Liever dan saaie woordpakketten leren, laat je je klas taalonderzoek doen en daaruit conclusies trekken. En er valt veel interessants te onderzoeken. Daarbij maken je leerlingen gebruik van denkstrategieën zoals analyseren, categoriseren, selecteren, vergelijken, combineren, relateren en generaliseren.

Taalonderzoek kan heel avontuurlijk zijn. Deze training laat zien hoe.

Inhoud:

  • Striptaal, symbooltaal, reclametaal, gedichtentaal, leugentaal en jongens- of meisjestaal, skeelertaal, voetbaltaal, shampootaal en schooltaal… allemaal talen die we meer of minder goed spreken. Oefeningen waarmee kinderen zich bewust worden van ‘jargon’ en register. Waar en met wie spreek je welke taal?
  • Onderzoek doen naar en filosoferen over het verband tussen klank en betekenis.
  • Taallaboratorium: hoe zet je kinderen aan om zelf op zoek te gaan naar de geheimen van woorden en leer je ze woordverzamelingen aan te leggen en hun woordenschat te verrijken?
  • Taalnuances ontdekken en gradaties aanbrengen waarbij je je taal rijker en interessanter maakt.
  • Je spreektoon en het effect daarvan op anderen.
  • Oordeelwoorden en hun effect.
  • Introductie boek ‘Hoe bedenk je het?! en aanwijzingen hoe er mee te werken.

De leerkrachten ontvangen het boek ‘Hoe bedenk je het?!’ creatief denken in het basisonderwijs. Een basisboek dat helpt om creativiteit te bevorderen bij henzelf en bij hun leerlingen. Het biedt meer dan 100 werkvormen en lessuggesties, toepasbaar bij alle vakken. Taalspel als middel om creatief denken te bevorderen komt daarin uitgebreid aan de orde.