Creatieve Academie Nederland

Wat je bij de CAN leert is direct toepasbaar op velerlei terreinen én in je persoonlijk leven. Je ervaart verrassende verbindingen tussen mensen van allerlei slag en tussen disciplines van allerlei soort. Daardoor kom je in je werk én als persoon vrijer en flexibeler in het leven te staan. Je gaat gemakkelijker met veranderingen om, weet beter hoe je tegenslagen kunt verwerken en omzetten naar uitdagingen en kansen.

Het geheim?
Door je eigen creativiteit ten volle te benutten denk je anders, en kijk je anders naar jezelf, naar je medemens en naar de wereld. 
EN: Bij een studie aan de CAN gaat creatief denken en creatief doen altijd hand in hand. Omdat het een niet zonder het andere kan.

Onze filosofie: denken, durven, doen

Een creatieve levens- en werkhouding verandert je leven in positieve zin. Je wordt er een gelukkiger, flexibeler en toegankelijker mens van. Een mens die in mogelijkheden en kansen denkt. Wij zijn ervan overtuigd dat het stimuleren van creativiteit van essentieel belang is voor ieder mens . Dat begint in het onderwijs. Wanneer kinderen worden onderwezen in een creatieve leer-, levens- en werkhouding , groeien zij op tot creatieve volwassenen die in staat zijn in onze snel veranderende wereld een positieve en opbouwende houding aan te nemen.

Bij de CAN:

  • krijg je veel aandacht en persoonlijke begeleiding;
  • ontmoet je vakmensen uit allerlei disciplines met oog voor jou persoonlijk en jouw praktijk, die zelf ook graag blijven ontdekken en open staan voor de creatieve gedachten en daden van anderen;
  • leer je succesvol ‘mislukken’ – fouten maken mag. Ze zijn immers essentieel voor het vormen van nieuwe ideeën; 
  • vind je een plek waar je mag en kan experimenteren. Want de CAN biedt een veilige omgeving.

Voor wie?

  • De CAN is voor professionals die met mensen werken en die hun creativiteit (opnieuw) willen leren benutten.
  • De CAN is voor organisaties die andere wegen willen inslaan en daar creatieve slagkracht bij nodig hebben.
  • De CAN is voor particulieren die creativiteit in hun leven (en werk) willen integreren.
  • De CAN is voor mensen die anders willen leven en werken, anders in relaties willen staan, anders met de aarde en hun medemens willen omgaan.

 

Stichting Artamin

De CAN is opgericht door Stichting Artamin. Deze stichting wil mensen met elkaar verbinden door creatieve activiteit. Om dit mogelijk te maken, initieert Stichting Artamin sociaal-culturele en kunsteducatieve projecten. 
Meer over Stichting Artamin vind je hier.

Ken je deze boeken al?

Meer info en direct bestellen

Meer info en direct bestellen