De klas als denkwerkplaats

Je moet beter nadenken. Gebruik je hersens. Hoe vaak gebruiken we die aansporing niet in de klas? De vraag is echter of kinderen weten wat we dan precies van ze verwachten en weten we dat zelf eigenlijk wel? Hebben we ze ooit verteld hoe ze hun denken kunnen verbeteren en welke manieren er zijn om je hersens te gebruiken?
Deze training gaat over lessen in denken. Beter denken.

Inhoud

 • Kun je lesgeven in ‘beter denken?’
  Je leert beter denken in samenspraak met anderen (een dialogische aanpak). Wat is dat en hoe kun je aan reguliere lessen een dialogische draai geven?
 • Om samen te kunnen praten moeten kinderen aan hun gespreksvaardigheid werken
  Hoe doe je dat en hoe stel je basisregels op om samen te praten? Hoe begeleid je kinderen van ik-taal (gelijk willen hebben) en wij-taal (elkaar naar de mond praten) naar echte onderzoeks-taal?
 • Wat is er nodig voor een creativiteitsbevorderend klassenklimaat?
  Zijn er werkvormen om creatief denken uit te lokken en hoe herken je een creatieve denk- en werkhouding bij leerlingen?
 • Hoe maak je kinderen nieuwsgierig naar creatieve manieren van denken.
  Hoe oefen je opmerkzaamheid met ze en hoe laat je ze de kracht van hun verbeelding ontdekken?
 • Hoe creëer je meer denk- en discussieruimte in je lessen?
  Hoe laat je denkvaardigheden en denkgereedschappen spelenderwijs bij alle vakken aan de orde komen en ermee oefenen, ZONDER dat dat heel veel extra voorbereidingstijd vraagt?
 • Hoe verander je je rol?
  Hoe word je van uitlegger/vragensteller een stimulator van door leerlingen bedachte goede vragen?

De leerkrachten ontvangen het boek ‘Hoe bedenk je het?!’ creatief denken in het basisonderwijs. Een basisboek dat helpt om creativiteit te bevorderen bij henzelf en bij hun leerlingen. Het biedt meer dan 100 werkvormen en lessuggesties, toepasbaar bij alle vakken.