Algemene creativiteitstraining voor leerkrachten

Deze training is een stimulans voor leerkrachten om creativiteit toe te passen bij de dagelijkse uitdagingen met hun leerlingen. Wie geoefend is in creatief denken en doen, is beter in staat vakoverstijgend te werken en creativiteit in alle vakken ruimte te geven.

De trainingsmiddag is erop gericht om leerkrachten los te maken en het vertrouwen in eigen creatief vermogen te herstellen of stimuleren. Bovendien wordt het arsenaal van creatieve oefeningen aangevuld en verruimd.

Inhoud:

 • Het belang van creatieve ontwikkeling van de leerkracht:
  Leerkrachten krijgen informatie over het belang van hun eigen creatieve ontwikkeling en ondervinden dat direct met verrassende oefeningen. Alleen een leerkracht die buiten de geijkte paden kan en durft te denken, kan creativiteit bij leerlingen stimuleren.
 • Het belang van creatieve support voor leerlingen:
  Veel kinderen raken naarmate ze opgroeien hun verbinding met creativiteit kwijt. Het is de taak van opvoeders en leerkrachten/docenten om die creativiteit te (blijven) stimuleren en te voeden. Alleen dan is er kans op creatieve en innovatieve volwassenen.
 • Introductie boek ‘Creativiteit geen kunst’:
  Hoe word je (weer) creatiever? Is dat veel werk? Nee, het is juist leuk en inspirerend! Hoe krijg ik (opnieuw) vertrouwen in mijn eigen creativiteit? Hoe kan ik mijn leerlingen begeleiden in hun creatieve ontwikkeling?
 • Training Zingkikker:
  Zingkikker Chris Winsemius was 24 jaar (lied)tekstschrijver voor Sesamstraat en het Sinterklaasjournaal. De training is een muzikale opkikker om het zingen op school weer op de kaart te zetten.

De leerkrachten ontvangen het boek ‘Creativiteit, géén kunst’, een denk-, durf- en doeboek voor de ontwikkeling van creativiteit. Dit boek ondersteunt hen om hun eigen creativiteit (in denken en doen) verder te ontwikkelen en naast de talloze technieken (denk, schrijf, rijm, dicht, teken, schilder, klei, fotografie, collage enz.) staan er meer dan 100 oefeningen in het boek die gemakkelijk om te zetten zijn naar lessen voor de kinderen.